Podczas tego szkolenia nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo- oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławieniu, krwotkach oraz
wstrząsie. Dodatkowo na kursie Pierwszej pomocy
nauczysz się kluczowych umiejętności takich jak ocena
stanu poszkodowanego, bandażowanie, usztywnianie w
przypadku złamań oraz efektywnego działania w sytuacji
zaistnienia wypadku.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • - Wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
  - Omówienie 4 ogniw ''łańcucha przeżycia".
  - Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
  - Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
  - Jak udrożnić drogi oddechowe.
  - CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
  - Omówienie różnic miedzy łagodną i ciężką
  niedrożnością dróg oddechowych.
  - Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
  - Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
  musi być umieszczony w pozycji bezpiecznej.
  - Ułożenie nieprzytomnego, oddychającego w pozycji
  bezpiecznej.
  - Omówienie funkcji krwi,
  - Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym.
  - Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
  - Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
  - Rozpoznawanie problemów zdrowotnych, które nie są
  zagrożeniem życia.
  - Ocena stanu poszkodowanego i udzielenie efektywnej i
  prawidłowej pierwszej pomocy.
  - Ocenia potrzeby wezwania służb medycznych.
  - Ocena urazu głowy lub rdzenia kręgowego.
  - Jak wykonać ocenę chorego, włączając w to zebranie
  danych o funkcjach życiowych i użycie procedur
  ''SAMPLE''
  - Opatrzenie ran stosując prawidłową technikę.
  - Unieruchomienie zwichnięcia lub złamania kończyny.
  - Przemieszczanie poszkodowanego.
  - Objawy, symptomy i sposób udzielanie pierwszej
  pomocy w przypadku łagodnej i poważnej hipotermii.
  - Objawy, symptomy i sposób udzielania pierwszej pomocy
  w przypadku wyczerpania i udaru cieplnego.
  - Odmrożenia i oparzenia.
  - Objawy, symptomy i sposób udzielania pierwszej pomocy
  w przypadku udaru mózgu.
  - Objawy i symptomy i sposób udzielania pierwszej
  pomocy w przypadku napadu drgawkowego.
  - Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej pomocy
  w przypadku zatrucia alkoholem i
  przedawkowania leków.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

 •  Umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
  ratownika.
  - Umiejętność wykonania resusucytacji- CPR.
  - Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
  bezpiecznej.
  - Umiejętność udzielania pomocy przy zadławnieniu.
  - Umiejętność wykonania tamowania przy krwotokach
  zewnętrznych.
  - Umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku.
  - Umiejętność przeprowadzania podstawowcyh zabiegów
  resyscytacyjnych (BLS).
  - Ocena urazu.
  - Ocena chorego.
  - Bandażownie i opatrywanie ran.
  Unieruchamianie kończyn.
  - Przemieszczanie chorego.
  - Postępowanie w łagodnej i poważnej hipotermii.
  - Postępowanie przy wyczerpaniu i udarze cieplnym.
  - Postępowanie przy zatruciach.
Facebookmail