Podczas tego kursu nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo- oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławieniu, krwotokach oraz
wstrząsie. Dodatkowo w zestawie kurs podstawowych
metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych
z nurkowaniem (choroba dekompresyjna, tętniczy zator
gazowy, podtopienie). Szczególny nacisk położony jest
na efektywne sposoby podawania tlenu z użyciem
różnych opcji zestawu tlenowego spełniającego standard
DAN (przy oddychającym i nieoddychającym poszkodowanym)

PROGRAM SZKOLENIA:

 • - Wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
  - Omówienie 4 ogniw ''łańcucha przeżycia''.
  - Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
  - Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
  - Jak chronić się przed infekcją.
  - Ocena stanu i świadomości poszkodowanego.
  - Jak udrożnić drogi oddechowe.
  - CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
  - Omówienie różnic między łagodną i ciężką
  niedrożnością dróg oddechowych.
  - Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
  - Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
  musi buć umieszczony w pozycji bezpiecznej.
  - Omówienie funkcji krwi.
  - Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym.
  - Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
  - Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
  - Rozpoznawanie chorób nurkowych.
  - Tlen i korzyści z jego zastosowania.
  - Opis wyposażenia tlenowego.
  - Zalecenia dla ratowników.
  - Używanie zaworu na żądanie.
  - Używanie innych masek.
  - Podawanie tlenu różnymi sposobami.
  - Montaż i demontaż zestawu tlenowego.
  - Pozycja bezpieczna dla poszkodowanego

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

 • - Umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
  ratownika.
  - Umiejętność wykonywania resuscytacji- CPR.
  - Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
  - Umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
  - Umiejętność wykonywania tamowania przy krwotokach
  zewnętrznych,
  - Umiejętność udzielenia pomocy przy wstrząsie.
  - Umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku.
  - Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów
  resuscytacyjnych (BLS)
  - Biegłość w posługiwaniu się Zestawem Tlenowym DAN z
  wykorzystaniem różnych systemów podawania tlenu.
Facebookmail