Podczas tego szkolenia nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo- oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławieniu, krwotokach oraz
wstrząsie. Dodatkowo na kursie Pierwszej pomocy
nauczysz się kluczowych umiejętności takich jak ocena
stanu poszkodowanego, bandażowanie, usztywnianie w
przypadku złamań oraz efektywnego działania w sytuacji
zaistnienia wypadku. Dodatkowo w zestawie program
szkoleniowy z użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

PROGRAM SZKOLENIA:

 • -wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
  - Omówienie 4 ogniw ''Łańcucha przeżycia''.
  - Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
  - Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
  - Jak chronić się przed infekcją.
  - Ocena stanu i świadomości poszkodowanego.
  - Jak udrożnić drogi oddechowe.
  - CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
  - Omówienie różnic między łagodną i ciężką,
  niedrożnością dróg oddechowych.
  - Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
  - Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
  musi być umieszczony w pozycji bezpiecznej.
  - Ułożenie nieprzytomnego, oddychającego w pozycji
  bezpiecznej.
  - Omówienie funkcji krwi.
  - Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym.
  - Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
  - Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
  - Rozpoznawanie problemów zdrowotnych, które nie są
  zagrożeniem życia.
  - Ocenia stanu poszkodowanego i udzielanie efektywnej i
  prawidłowej pierwszej pomocy.
  - Ocena potrzeby wezwanie służb medycznych.
  - Ocena urazu głowy lub rdzenia kręgowego.
  - Jak wykonać ocenę chorego, włączając w to zebranie
  danych o funkcjach życiowych i użycie procedur ''SAMPLE''
  - Opatrzenie ran stosując prawidłową technikę.
  - Unieruchomienie zwichnięcia lub złamania kończyny.
  - Przemieszczanie poszkodowanego.
  - Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej
  pomocy w przypadku łagodnej i poważnej hipotermii.
  - Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej
  pomocy w przypadku wyczerpania i udaru cieplnego.
  - Odmrożenia i oparzenia.
  - Objawy, symptomy i udzielania pierwszej pomocy
  w przypadku udaru mózgu.
  - Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej pomocy
  w przypadku napady drgawkowego.
  - Objawy, symptomy i sposoby udzielania pierwszej
  pomocy w przypadku zatrucia alkoholem i przedawkowania
  leków.
  - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED.
  - Obsługa i konserwacja AED.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

 • - umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
  ratownika
  - umiejętność wykonania resuscytacji -CPR.
  - umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
  bezpiecznej.
  - umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
  - umiejętność wykonania tamowania przy krwotokach
  zewnętrznych
  - umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
  - umiejętność wykonywania tamowania przy krwotokach
  zewnętrznych.
  - umiejętność udzielania pomocy przy wstrząsie
  - umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku,
  - umiejętność przeprowadzania podstawowych zabiegów
  resuscytacyjnych (BLS).
  - umiejętność używania AED.
  - konserwacja AED.
  - umiejętność wykonania planu ratunkowego
Facebookmail