Podczas tego kursu nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo- oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławnieniu, krwotokach oraz
wstrząsie. Dodatkowo z w zestawie kurs podstawowych
metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych
z nurkowaniem (choroba dekompresyjna, tętniczy zator
gazowy, podtopienie). Sczególny nacisk, położony est
na efektywne sposoby podawania tlenu z użyciem
różnych opcji zestawu tlenowego spełniającego standard
DAN (przy oddychającym i nieoddychającym
poszkodowanym), a w częsci Advanced zaawansowanych
technik podawania tlenu z użyciem
różnych opcji zestawu tlenowego spełniającego standard
DAN (przy oddychającym i nieoddychającym poszkodowanym),
a w częsci Advanced zaawanowanych technik podawania tlenu
z użyciem specjalistycznego sprzętu.
(zaawansowane techniki resuscytacyjne- ALS z
użyciem resusytatorów i worków ,,ambu'').

PROGRAM SZKOLENIA:

 • - Wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
  - Omówienie 4 ogniw ''łańcucha przeżycia''.
  - Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
  - Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
  - Jak chronić się przed infekcją.
  - Ocena stanu i świadomości poszkodowanego.
  - Jak udrożnić drogi oddechowe.
  - CPR- uciskanie klatki i oddechy ratownicze.
  - Omówienie różnic między łagodną i ciężką
  niedrożnością dróg oddechowych.
  - Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
  - Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
  musi być umieszczony w pozycji bezpiecznej.
  - Ułożenie nieprzytomnego, oddychającego w pozycji
  bezpiecznej.
  - Omówienie funkcji krwi.
  - Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym.
  - Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
  - Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
  - Rozpoznawanie chorób nurkowych.
  - Tlen i korzyści z jego zastosowania.
  - Opis wyposażenia tlenowego.
  - Zalecenia dla ratowników
  - Używanie zaworu na żądanie.
  - Używanie innych masek.
  - Podawanie tlenu różnymi sposobami.
  - Zaawansowane wyposażenie tlenowe (resuscytatory,
  worki samosprężalne).
  - Zaawansowanie resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
  - Zalecenia dla zaawansowanych ratowników tlenowych.
  - Wentylacja przy użyciu resuscytatora.
  - Wentylacją przy użyciu worków samosprężalnych z
  podłączeniem do tlenu.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

 • - Umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
  ratownika.
  - Umiejętność wykonania resuscytacji- CPR.
  - Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
  bezpiecznej.
  - Umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
  - Umiejętność wykonania tamowania przy krwotokach
  zewnętrznych.
  - Umiejętność udzielenia pomocy przy wstrząsie.
  - Umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku.
  - Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów 
  resuscytacyjnych (BLS).
  - Umiejętność wykonania wstępnej oceny miejsca
  wypadku i poszkodowanego.
  - Biegłość w posługiwaniu się Zestawem Tlenowym DAN z
  wykorzystaniem różnych systemów podawania tlenu.
  - Umiejętność przeprowadzenia resuscytacji z użyciem
  MTV i BVM.
Facebookmail