Podejmując decyzję o udziale w kursie instruktorskim i zainwestowaniu pieniędzy w siebie i swoją przyszłość, warto wiedzieć, że bycie instruktorem nurkowania to tylko jeden z elementów branży nurkowej – składa się na nią wiele podmiotów, w których także możesz znaleźć pracę posiadając uprawnienia instruktora nurkowania. W trakcie kursu instruktorskiego otrzymujesz informację na temat tego jak wygląda i czym jest szeroko rozumiana branża oraz jaki wpływ możesz na tę branżę wywierać Ty, poprzez pełnienie funkcji instruktora nurkowania.

Branża nurkowa ma swoje początki we Francji po tym jak wynaleziono w 1942-43r aqualung – (wodne płuca) czyli pierwszy aparat do oddychania pod wodą. Po ponad dekadzie pierwsze sprzedawane modele CG45 (45r.) i Mistral (55r.), ukazane dodatkowo w filmie „The Silent World” (56r), rozbudziły ludzką wyobraźnie i spopularyzowały się na rynku cywilnym. W latach 50tych ubiegłego wieku powstały pierwsze sklepy i ciężkie treningi budowane na bazie szkoleń wojskowych, a w latach 60tych pierwsze agencje szkolenia nurkowania rekreacyjnego. Kolejne lata to zwiększanie bezpieczeństwa poprzez modernizację i zwiększenie możliwości dostępu do profesjonalnego asortymentu nurkowego; poszerzenie gamy możliwych do zrealizowania szkoleń płetwonurkowych; rozwinięcie wiedzy naukowej z zakresu teorii dekompresji i fizjologii; wprowadzenie międzynarodowych standardów szkoleniowych.

Dziś branża nurkowa jest ściśle powiązana z turystyką i rekreacją, a tworzy ją duża liczba podmiotów:

  • indywidualne działalności gospodarcze – instruktorzy, centra nurkowe oraz hurtownicy;
  • fabryki produkujące sprzęt nurkowy i akcesoria – od wyrobów neoprenowych, po tytanowe automaty i gazoszczelne skafandry;
  • organizacje i agencje zajmujące się tworzeniem programów oraz materiałów szkoleniowych (jest ich ponad 50);
  • media – gazety drukowane, gazety on-line, telewizje internetowe, fora nurkowe, książki i filmy o tematyce nurkowej;
  • turystyka szeroko rozumiana – biura podróży, hotele, resorty i bazy nurkowe, łodzie safari;
  • stowarzyszenia nurkowe, kluby, organizacje pozarządowe;

Szerokość oferty szkoleniowej wpłynęła na zmniejszenie znaczenia sezonowości w nurkowaniu. W okresie zimowym realizować można szkolenia z zakresu serwisowania automatów oddechowych, mieszania gazów, nurkowania na mieszankach wzbogaconych, nurkowania podlodowego, nurkowania w suchych skafandrach. Obecnie dla zaczynającego przygodę płetwonurka trudem jest zakup sprzętu nurkowego, którego rodzajów jest bardzo dużo, w szerokim wachlarzu cenowym. Nurek może ubrać się w pełen ekwipunek nowego sprzętu już w granicach 4-4,5tyś zł, może też ubrać się w granicach 40-45tyś zł. To, co ważne by kupić sprzęt odpowiedni do danego typu nurkowania i rozczaruje tutaj malkontentów, ale nie jest to często ten sprzęt najdroższy.

Instruktor poprzez bezpośredni kontakt ze swoimi podopiecznymi w trakcie ich szkoleń, jest tą osobą, której ludzie uczący się nurkowania ufają najbardziej, dlatego to instruktor ma duży wpływ na kształtowanie wyobrażenia i poglądów odnośnie wyboru sprzętu nurkowego czy nurkowej destynacji wakacyjnej. Oczywiście istotną rzeczą jest to, aby instruktor był wszechstronnie wyszkoloną osobą z doświadczeniem, ponieważ wtedy wypowiadane przez niego opinie są bardzo prawdziwe i zgodne z etyką, gdyż wynikają z doświadczenia. Instruktor musi właściwie rozumieć swoja rolę, jako przede wszystkim doradcy – a nie sprzedawcy – w zakresie wyboru sprzętu, szkolenia czy wyprawy nurkowej.

„Nurek”, czyli stosując język ekonomii „konsument”, wpisuje się w zasadę: im większa ilość konsumentów, tym większa siła nabywcza, a im większa siła nabywcza, tym więcej pieniędzy znajduję się w branży, a co za tym idzie tym silniejsza, pewniejsza i bardziej atrakcyjna ekonomicznie staje się inwestycja dużych podmiotów właśnie w branże nurkową. Dzięki temu mamy nowe rozwiązania sprzętowe, nowe hotele z bazami nurkowymi w miejscach, w których jeszcze 10 lat temu niczego nie było.

Właściwe rozumienie branży nurkowej i biznesu nurkowego polega na rozumienie zasady 4S: Szkolenie; Sprzęt; Szukanie doświadczeń; Środowisko. Każdy Nurek na początku musi się nauczyć nurkować, musi się wyszkolić, kolejny krok to zakup któregoś z elementów wyposażenia nurkowego, zatem inwestycja w sprzęt. Jak już Nurek potrafi nurkować i posiada swój sprzęt to zdobywa doświadczenie, które buduje poprzez nurkowanie w różnych akwenach, o różnych warunkach wody. Dzięki temu Nurek zwiedza bliskie miejsca zamieszkania jeziora, rzeki, jedzie zobaczyć jak wygląda nurkowanie w Bałtyku, zwiedzi Egipt, Chorwacje, może Meksyk i Tajlandię – podsumowując krótko trzeci segment: „podróże kształcą”. Ostatni element, to „Środowisko”, które rozumiane jest w branży bardzo szeroko, gdyż zawiera w sobie: dbanie o środowisko wodne oraz budowanie i angażowanie środowiska społecznego. Powyższe jest oczywiście tylko naznaczeniem właściwego kierunku myślenia o nurkowaniu, jako branży i biznesie nurkowym. Każda z czterech zasad, wymaga rozwinięcia w postaci spojrzenia na nią przez kontekst wartości oraz etyki, czym zajmujemy się podczas szkolenia instruktorskiego.

Zawód Instruktor Nurkowania kojarzy się z byciem dobrym wykładowcą i szkoleniowcem, jednak jest to tylko jeden element, ważny, bo stanowiący podstawę i fundament sukcesu, ale wciąż tylko jeden element. Bez właściwego rozumienia tego, czym jest Biznes nurkowy i Branża nurkowa, jak działa, czym się kieruje, kto jest naszym klientem, czym jest grupa docelowa, na czym polega marketing i jak prowadzi się działalność gospodarczą – bez tego niestety bardzo trudno realizować się finansowo i odnieść pełny sukces. Dlatego nurkowanie to ciągły rozwój, który musisz realizować jednocześnie zarówno na niwie technicznych umiejętności, jak i ekonomicznych kroków budowania swojego biznesu. Branża jest duża i cały czas rośnie, pojawiają się centra i instruktorzy wyspecjalizowani tylko w jednym typie świadczenia profesjonalnych usług np. na poziomie szkoleń rebreatherowych, sidemountowych, jaskiniowych; są firmy specjalizujące się w wyjazdach i wyprawach, w produkcji profesjonalnego sprzętu. Obecnie możemy tez obserwować, że duże sieci sklepów marketowych również zaczęły interesować się nurkowaniem np. Decathlon. Zwiększenie dostępności tego sportu na poziomie obecności praktycznie w każdym kurorcie związanym z wodą, pokazuję dobrą ekonomicznie kartę przed tym sportem oraz szerokie możliwości realizacji własnych ambicji. Branża nurkowa w najbliższych 30stu latach będzie rozkwitać, dlatego to bardzo dobry krok, aby zaangażować się w nią już dziś.

Facebookmail