Nurkowanie to Twoja pasja? Chcesz się nią dzielić na zupełnie nowym poziomie? Weź udział w kursie PADI Divemaster i rób to, co kochasz zawodowo. Nurkowie są wpatrzeni w Divemasterów, ponieważ są oni liderami, pełnią rolę mentora i motywują innych. Jako jeden z nich nie tylko dużo nurkujesz, ale także doświadczasz radości widząc jak inni bawią się w wodzie tak dobrze jak Ty.

Kurs PADI Divemaster jest pierwszym poziomem szkolenia profesjonalnego. Ściśle współpracując z instruktorem PADI będziesz dostosowywał swoje umiejętności nurkowe takie, jak bezbłędny hover i doskonalił swoje umiejętności ratownicze tak, abyś mógł przewidywać i łatwo rozwiązywać podstawowe problemy. Zyskujesz nurkową wiedzę, umiejętności nadzoru i zarządzania dzięki czemu stajesz się wzorem do naśladowania.

Jako Divemaster staniesz się liderem, będziesz nadzorować innych nurków i będziesz pomagać w szkoleniach płetwonurków. Bez względu czy chcesz pracować daleko od domu, czy w swoim lokalnym centrum nurkowym, przygoda życia czeka na Ciebie. Absolwenci naszych kursów są postrzegani jako specjaliści w dziedzinie nurkowania, którzy współpracują z największą i najbardziej szanowaną federacją nurkową – PADI.

 

Wymagania wstępne

W kursie PADI Divemaster mogą wziąć udział nurkowie ze stopniem PADI Rescue Diver lub równoważnym z innych organizacji, którzy ukończyli 18 rok życia. Dodatkowo musisz posiadać:

  • Kurs pierwszej pomocy ukończony w przeciągu ostatnich 24 miesięcy.
  • Oświadczenie zdrowotne podpisane przez lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • Co najmniej 40 zalogowanych nurkowań, aby rozpocząć szkolenie i 60 aby otrzymać certyfikat.

Czego się nauczysz?

Kurs nauczy Cię bycia liderem oraz przejmowania inicjatywy podczas wszelkich aktywności związanych z nurkowaniem. Poprzez sesje rozwoju wiedzy, ćwiczenia i warsztaty w wodzie oraz ocenę praktycznych umiejętności rozwijasz atrybuty pomocne podczas organizowania i kierowania szeregiem działań związanych z nurkowaniem. Tematy i warsztaty praktyczne obejmują:

- Rola i charakterystyka Divemastera
- Nadzór nad nurkami i pomoc kursantom
- Bezpieczeństwo nurkowania i zarządzanie ryzykiem
- Programy prowadzone przez Divemastera i wyspecjalizowane umiejętności
- Biznes w nurkowaniu i Twoja kariera
- Świadomość środowiska nurkowego
- Zarządzanie nurkowaniem
- Mapowanie miejsca nurkowego
- Przeprowadzenie odprawy przed nurkowaniem
- Organizowanie nurkowania głębokiego i z zakresu poszukiwanie i wydobywanie
- Przeprowadzenie programu odświeżającego nurkowanie oraz kursu snorkelingowego
- Asystowanie podczas programów Odkryj Nurkowanie i Odkryj Lokalne Nurkowanie

W trakcie szkolenia na Divemastera sugerujemy skorzystać z kursów Nurkowanie Głębokie oraz Poszukiwanie i Wydobywanie, ponieważ mogą one pomóc spełnić wszystkie wymagania oraz poszerzą umiejętności.

Jaki sprzęt będziesz używać?

Jako nurkowy profesjonalista, będziesz chciał posiadać swój własny cały podstawowy sprzęt do nurkowania, w tym komputer nurkowy, nóż oraz co najmniej dwa powierzchniowe urządzenia sygnalizacyjne. Podczas ćwiczeń z umiejętności praktycznych, jak chociażby mapowanie oraz poszukiwanie i wydobywanie, będziesz używać kompas, bojki, irodynę i tabliczki.

Facebookmail