Egzamin instruktorski trwa dwa dni, podczas których każdy kandydat jest oceniany z tego jak przepracował czas na swoim kursie instruktorskim. Często tłumaczymy uczestnikom naszych szkoleń, że w naszym odczuciu: "Egzamin instruktorski to forma sprawdzenia tego jak my nauczyliśmy Was". Kandydat na instruktora, aby uczestniczyć w egzaminie instruktorskim musi otrzymać kwalifikacje na egzamin w postaci pozytywnego ukończenia kursu instruktorskiego, w trakcie którego przez kilkanaście dni przepracował cały wymagany program szkolenia i otrzymał pozytywne oceny.

Egzamin składa się z czterech głównych segmentów:

1. Test wiedzy i przepisów

2. Prowadzenie wykładu

3. Ocena umiejętności prowadzenia zajęć w basenie

4. Ocena umiejętności prowadzenia zajęć w wodzie otwartej (jezioro - morze)

Każda z czterech części egzaminu zaliczana jest osobno to znaczy, że jeśli zdasz 3 z 4 czterech części to poprawiasz tylko tą, której nie zdałeś, bo reszta jest zaliczona. W trakcie egzaminu osoby towarzyszące mogą uczestniczyć, tylko w części otwarcia i zakończenia egzaminu, we wszystkich ocenianych segmentach uczestniczyć może tylko grupa zdająca oraz egzaminator. Wyjątkiem jest sytuacja, w której szkolący ciebie Instruktor Trener - Dyrektor Kursów jest osobą, która tłumaczy twój egzamin - jednak nawet w tej sytuacji jedyną osobą decyzyjną na egzaminie jest Egzaminator, zatem nie możesz liczyć na podpowiedź swojego instruktora prowadzącego.

Atmosfera podczas egzaminu zawsze jest bardzo pozytywna i profesjonalna, na wszystko jest czas, a przyszli instruktorzy są egzaminowani głównie z tego, co było przerobione na kursie instruktorskim. Oceny otrzymywane przez Kandydatów na egzaminie są takie same lub bardzo zbliżone do tych, które otrzymywali na swoim kursie instruktorskim. Egzamin jest nastawiony na sprawdzenie umiejętności i rozwoju wiedzy, a nie na ocenę.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo to jak wyglądają poszczególne elementy egzaminu. Logując sie do strefy PRO-H2O znajdziesz kolejne informacje na ten temat.

1. Testy wiedzy i przepisów

 Są to dwa egzaminy pisemne, z których każdy trwa 90minut.

- Egzamin z wiedzy: to jeden test, który podzielony jest na 5 tematów:

Fizyka - Fizjologia - Sprzęt - Zasady dekompresji - Środowisko i umiejętności

Każdy temat zawiera 12 pytań w formie testu gdzie jedna odpowiedź jest prawidłowa. Z każdego tematu kandydat musi osiągnąć minimum 75% punktów, więc może pomylić się w 3 z 12 pytań. Jeśli mamy 12 pytań i 5 tematów to w sumie z zakresu wiedzy kandydat musi odpowiedzieć na 60 pytań w ciągu 90 minut. Jest to egzamin zamkniętej książki, czyli nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych. Jeśli kandydat popełni więcej niż 3 błędy i nie zaliczy tylko jednej sekcji wiedzy to ta sekcja może być poprawiona nieodpłatnie następnego dnia.

- Egzamin z przepisów: to jeden test, który składa sie z 50 pytań. Kandydat musi osiągnąć 75% poprawnych odpowiedzi w czasie 90minut, więc można się pomylić w 12-stu pytaniach. Pytania są w formie testu gdzie jedna odpowiedź jest prawidłowa, lub zdający musi określić czy dana teza to jest "Prawda" czy "Fałsz". Jest to egzamin otwartej książki, a więc zdający może korzystać z przewodników i zbioru przepisów w formie manuala instruktorskiego. Jako że egzamin ten jest egzaminem w trakcie, którego możesz korzystać z różnych materiałów to niema tu możliwości poprawki.

2. Prowadzenie wykładu

Kandydat musi wykazać się umiejętnością prowadzenia interaktywnego wykładu wiedzy. Jako że ocenianie pełnego wykładu wiedzy, który trwałby 45-90minut nie ma uzasadnienia i wymagałby poświęcenia dużej ilości czasu na wysłuchanie grupy np.: 10 osób biorących udział w egzaminie, to prezentacja wykładu podczas egzaminu jest tak zwanym mini wykładem kótry trwa około 8 minut na kandydata.

Wytyczne oceny wykładu są bardzo precyzyjnie określone i oceniana jest głównie technika prowadzenia zajęć. Zwyczajowo przygotowanie wykładu trwa 15minut, jednak na egzaminie kandydaci mają około 1-1,5 godziny czasu na przygotowanie. Za pełne przeprowadzenie wykładu kandydat otrzymuje ocenę 5.0 (30 punktów), aby wykład był zaliczony kandydat musi otrzymać ocenę 3.5 (21 punktów). Jest również możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej poprawki w przypadku nie zaliczenia wykładu w pierwszym podejściu.

3. Ocena umiejętności prowadzenia zajęć w basenie

Ta część egzaminu składa się z dwóch części. W pierwszej kandydaci prezentują 5 umiejętności na poziomie   demonstracyjnym - jest to 5 ćwiczeń wylosowanych z grupy 20 ćwiczeń, które były nauczane na kursie instruktorskim oraz na kursie Divemastera, dodatkowo na pewno je wykonywałeś na swoim kursie podstawowym np.: na OWD. Każde ćwiczenie jest ocenianie w skali od 1 do 5, zaliczenie ćwiczenia to uzyskanie 3 punktów, ale żeby zaliczyć tą całą część egzaminu Kandydat musi uzyskać 17 na 25 możliwych do zdobycia punktów z tych pięciu ćwiczeń. Nawet gdybyś miał tu jakiś problem to jest możliwość bezpłatnej poprawki.

Druga część polega na tym, iż kandydat na instruktora musi pokazać egzaminatorowi swoją umiejętność prowadzenia zajęć w basenie z kursantami. W role kursantów wcielają się pozostali kandydaci na instruktora. Egzaminator prosi "kursantów" o wykonanie ćwiczenia z błędem, Ty musisz znaleźć błąd i odpowiednio zareagować. Kryteria oceny są bardzo szczegółowe i identyczne do tych, które były na Twoim kursie instruktorskim, więc oceny, które uzyskasz na egzaminie również są bardzo zbliżone do tych z Twojego szkolenia. Kandydat może zdobyć maksymalnie 25 punktów i ocenę 5.0, zaliczenie egzaminu uzyskuje się po uzyskaniu oceny 3.4 (17punktów). Gdybyś popełnił błąd to jest możliwość darmowej poprawki, tego samego dnia.

'W Akademii H2O przywiązujemy bardzo dużą wagę do praktyki, uważamy, że naukę nurkowania powinno się przeprowadzać w dużej mierze w wodzie, dlatego w trakcie szkolenia, zajęć w wodzie jest mnóstwo' - choć to stwierdzenie wydaję się Tobie zapewne oczywiste, to w rzeczywistości dla wielu szkoleniowców już takie oczywiste nie jest.

4. Ocena umiejętności prowadzenia zajęć w wodzie otwartej (jezioro - morze)

Ten segment egzaminu składa się z dwóch części. Pierwszy element to zaliczenie w tempie demonstracyjnym jednego ćwiczenia z kursu Nurek Ratownik, mianowicie "Rozebranie Nurka" (ze sprzętu i holowanie do brzegu). To ćwiczenie nie ma punktacji kończy się albo zaliczeniem albo brakiem zaliczenia. W trakcie przeprowadzania tego ćwiczenia muszą wystąpić wszystkie elementy składowe ratowania nurka, a samo ćwiczenie różni się tym, że wdechy przeprowadzamy metodą "usta-usta" lub "usta-maska". Jest możliwość poprawki.

Druga część jest podobna do zajęć przeprowadzonych na basenie, różni się głębokością i temperaturą wody. Grupa zanurza się na głębokość 5metrów, tam zdający egzamin Kandydat wciela się w rolę instruktora, a pozostała grupa pełni role kursantów. Egzaminator zadaje kursantom błędy, a zaliczający egzamin instruktor musi je znaleźć i odpowiednio zareagować. Każdy Kandydat przeprowadza dwa ćwiczenia, każde ćwiczenie jest osobno ocenione, a końcowa ocena jest średnią z tych dwóch ćwiczeń. Kandydat może zdobyć maksymalnie 25 punktów i ocenę 5.0, zaliczenie egzaminu uzyskuje się po uzyskaniu oceny 3.4 (17punktów). Dlatego właśnie, że Kandydat ma do przeprowadzenia dwa ćwiczenia, a ocena jest uśredniona to w tej części egzaminu nie ma poprawki.

Woda otwarta jest najważniejszą częścią egzaminu, bowiem pokazuje prawdziwą biegłość i zdolność do zarządzania grupą szkolących się płetwonurków w realnych warunkach wody otwartej, zarówno na zbiornikach jeziornych jak i morskich. Mając bagaż wiedzy, umiejętności prowadzenia wykładów i doświadczenia w zakresie zarządzania grupą w basenie, to w wodzie otwartej zyskujesz przede wszystkim pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności.

Facebookmail