Bezpieczeństwo jest priorytetem naszego zawodu. Dobre szkolenie przede wszystkim wiąże się z hasłem: „Bezpieczeństwo i jakość”. Co roku na polskim rynku płetwonurkowym uprawnienia instruktorskie otrzymuje ponad 100 osób. Po upływie zaledwie 2-3 lat na rynku zostaje z tej grupy zaledwie 10 aktywnych instruktorów. Oczywiście, że motywy rezygnacji z pracy są różne, jednak z naszych obserwacji wynika, że wielu instruktorów nie rozumie koncepcji szkolenia i pracy w branży nurkowej. Poniżej przedstawiamy Wam naszą filozofię prowadzenia szkoleń, której uczymy na profesjonalnych programach instruktorskich.

1. PRAKTYKA:

Dobre szkolenie uczy uczestników wykorzystywania wiedzy w praktyce. Teorie mamy dobrze przedstawioną w książkach, na szkoleniu ważne jest umiejętne, metodyczne i praktyczne wyjaśnienie pojęć teoretycznych, wraz z zaaplikowaniem tej wiedzy w realnym zastosowaniu.

2. MOTYWACJA:

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Dlatego uczymy jak korzystać z prezentacji multimedialnych, profesjonalnych filmów nurkowych, odpowiednio przygotowanych materiałów dydaktycznych, w warunkach sprzyjających nauczaniu.

3. KLUCZOWE INFORMACJE:

Dobre szkolenie polega na tym, że słuchacze otrzymają WYBRANE informacje przydatne im w nurkowaniu. Sukces szkolenia nie polega na tym, że instruktor przekaże słuchaczom wszystkie informacje, jakie posiada w danej dziedzinie – w ten sposób mógłby mówić tygodniami. Instruktor musi z całej dostępnej mu wiedzy wybrać rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami grupy uczestników i specyfiki szkolenia.

4. MISTRZOSTWO UMIEJĘTNOŚCI:

Jeśli celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy jakiś umiejętności, to muszą oni te umiejętności faktycznie przetrenować, stosujemy więc system nauczania przez powtarzanie, gdzie istotny jest efekt końcowy, a nie czas.

5. UROZMAICONA AKTYWNOŚĆ:

Klucz do aktywności i uwagi w dłuższym okresie to zmienność, różnorodność, zróżnicowanie bodźców i wykonywanych aktywności podwodnych. Ile razy można robić to samo? Ale już robić to samo w różnych warunkach środowiska wodnego i jego okolicznościach – to nie to samo.

6. WYZWANIA:

Podtrzymywanie zaangażowania uczestników wymaga, aby instruktor przedstawiał im albo coraz to nowsze ćwiczenia, albo coraz to trudniejsze wyzwania w ramach jednego szkolenia. Jednostajna trudność zadań powoduje znudzenie uczestników. Uczymy by dobierać trudności zadań do możliwości naszych uczestników.

Facebookmail