Podczas prowadzonych przez nas szkoleń, głównym założeniem jest zwrócenie jak największej uwagi, na aspekt praktycznego nauczania zawodu Instruktor Nurkowania. W tym celu bardzo dużą część czasu programu instruktorskiego spędzamy na zajęciach praktycznych pod wodą. Wszystkie ćwiczenia i warsztaty, które są realizowane mają na celu pokazanie możliwych potencjalnie błędów, które popełniają kursanci poziomów rekreacyjnych. Uczymy również organizacji pracy w wodzie i na powierzchni tak, żeby każdy instruktor był przygotowany do bezpiecznego prowadzenia zajęć.

Część z powyżej wymienionych rzeczy kandydat jest w stanie znaleźć w literaturze, ale co najważniejsze i co nas odróżnia na rynku szkoleń instruktorskich to, że nasza Kadra, na co dzień pracuje w nurkowaniu, szkoląc kursantów poziomów rekreacyjnych oraz technicznych – dzięki temu otrzymujesz wiedzę od ludzi, którzy są praktykami w branży nurkowej. Kadra dzieli się swoim bogatym i wciąż rozwijanym doświadczeniem. Wyobraźmy sobie, że chciałbyś zostać dobrym fachowcem z dziedziny lakiernictwa samochodowego – czy praktykę chciałbyś zrobić w sali wykładowej, czy nauczyć się warsztatu pracy od specjalisty, który zajmuje się tym na co dzień? Oczywiście przykładów tego typu można mnożyć, a wszyscy wiemy, że praktyka to praktyka, a książka to książka.

Przedstawiamy poniżej główne założenia systemu nauczania stworzone przez organizacje nurkowe, a czyniące proces kształcenia procesem elastycznym globalnie, dzięki czemu uzyskane uprawnienia instruktorskie praktycznie niezależnie od organizacji szkoleniowej są uprawnieniami honorowanymi na całym świecie. Dodatkową zaletą tych uprawnień jest to, że wiele organizacji szkoleniowych uznaje stopnie instruktorskie konkurencyjnych organizacji, a co za tym idzie instruktor może w dowolnym momencie zmienić organizację, którą reprezentuje i zachowa on swój dorobek szkoleniowy, a jego doświadczenie będzie uznane.

1. Ujednolicenie procesu szkolenia:

Instruktor w procesie szkolenia musi przestrzegać standardów szkoleniowych zebranych w manualach instruktorskich, które niezależnie od kraju i języka mają bardzo ważną cechę – są identyczne. Kurs nurkowy, zatem według standardów szkolenia wygląda tak samo zarówno w Australii, USA czy Polsce. Kursant wykonuje na poszczególnych zajęciach te same ćwiczenia, pisze te same egzaminy i wykonuje takie same nurkowania na wodach otwartych. Dlatego możemy zakładać, że kursant wyszkolony w Egipcie na stopień Nurek Ratownik, ma te same umiejętności, co inny kursant wyszkolony na ten sam stopień ale w Polsce – dotyczy to również stopni instruktorskich.

2. Ujednolicenie materiałów szkoleniowych:

(podobnie jak manuale dla instruktorów) materiały szkoleniowe dla kursantów są takie same w danej organizacji szkoleniowej, niezależnie od regionu – taki sam podręcznik, taki sam film szkoleniowy i taka sama wiedza kursanta po kursie.

3. Samodzielna nauka

I zindywidualizowany system szkolenia: mając materiały kursant może się z nimi zapoznać w dowolnym miejscu, czasie i w sposób najwygodniejszy dla siebie, a co za tym idzie, czas na wykładach z instruktorem wykorzysta na omówienie kwestii niezrozumiałych, zadanie pytań, omówienie lokalnych warunków  oraz na praktyczną naukę. Materiały są często bogato ilustrowanie i napisane prostym językiem. Dzięki temu kursant może przygotować się w dogodnym dla siebie tempie, książkę może czytać w autobusie, w wannie, lub w łóżku przed snem.

4. Progresywny sposób kształcenia nurka:

Polega na tym, iż kursant poznaje i opanowuje daną część umiejętności, po tym jak instruktor uznaje, iż kursant opanował umiejętność praktyczną, to dopiero wtedy przechodzi do kolejnego etapu. Podobnie było w szkole podstawowej, gdzie najpierw poznaliśmy litery, potem sylaby, a na końcu składaliśmy je w słowa i zdania.

5. Założenie uczciwości:

Uważamy, iż jest to najważniejszy punkt, który jest często poruszany w dyskusjach pomiędzy instruktorami. Instruktor powinien uczciwie przekazać całość wiedzy i nauczyć wszystkiego, co jest wymagane oraz tego, co jest jego zdaniem ważne w kontekście warunków lokalnych (inaczej nurkowanie wygląda w Egipcie, a inaczej w Polsce). Organizacje dobrze szkolą swoich instruktorów i mają do nich duże zaufanie, co przejawia się tym, iż instruktor ma bardzo szerokie kompetencje.

Facebookmail