Podczas tego kursu dowiesz się o podstawowych
metodach udzielania pierwszej pomocy w urazach
związanych z nurkowaniem (choroba dekompresyjna,
tętniczy zator gazowy, podtopienie). Szczególny nacisk
położony jest na efektywne sposoby podawanie tleny z
użyciem różnych opcji zestawu tlenowego spełniającego
standard DAN (przy oddychającym i nieoddychającym
poszkodowanym), a w części Advanced zaawansowanych
technik podawania tlenu z użyciem specjalistycznego
sprzętu. (zaawansowane techniki resuscytacyjne - ALS z
użyciem resuscytatorów i worków ''ambu'').

PROGRAM SZKOLENIA:

 • - Rozpoznawanie chorób nurkowych.
  - Tlen i korzyści z jego zastosowania.
  - Opis wyposażenia tlenowego.
  - Zalecenia dla ratowników.
  - Używanie zaworu na żądanie.
  - Używanie innych masek.
  - Podawanie tlenu różnymi sposobami.
  - Zaawansowane wyposażenie tlenowe (resuscytatory,
  worki samosprężalne).
  - Zaawansowana resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
  - Zalecenia dla zaawansowanych ratowników tlenowych.
  - Wentylacja przy użyciu resuscytatora.
  - Wentylacja przy użyciu worków samosprężalnych z
  podłączeniem do tlenu.
 •  

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

 • - Umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku.
  - Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów
  resuscytacyjnych (BLS)
  - Biegłość w posługiwaniu się Zestawem Tlenowym DAN z
  wykorzystaniem różnych systemów podawania tlenu.
  - Umiejętność przeprowadzania resuscytacji z użyciem
  MTV i BVM.
Facebookmail