Czym jest profesjonalizm w nurkowaniu?

W brew pozorom słowo „profesjonalizm” jest trudne do zdefiniowania w sposób prosty i klarowny, ponieważ na słowo profesjonalizm składa się również postawa instruktora, a więc szeroko pojęte podejście do wykonywanej pracy. Profesjonalizm to to, co widzimy na pierwszy „rzut oka” czyli schludny i zadbany wygląd, jednak przecież nie osądzamy książki tylko po okładce, więc być PRO to na pewno coś więcej, niż czysta koszulka.

1. Profesjonalizm jest oparty na wiedzy i doświadczeniu.

– Dlatego w H2O tak bardzo dbamy o dobór odpowiedniej kadry szkoleniowej, którą stanowią nie tylko ludzie kochający swoją prace, ale przede wszystkim doświadczeni szkoleniowcy.

2. Profesjonalny instruktor powinien dysponować interdyscyplinarną wiedzą, która jest niezbędna do rozwiązywania problemów nadarzających się w procesie szkolenia, a nie tylko taką, dzięki której po prostu przeprowadzi kurs.

– Dlatego szkoleniowcy H2O, posiadają uprawnienia na kilkadziesiąt różnych szkoleń specjalistycznych, dając Tobie tym samym pełną możliwość rozwijania się i realizacji siebie.

3. Profesjonalny instruktor powinien posiadać umiejętność krytycznej oceny sytuacji oraz umiejętność reakcji przed wystąpieniem problemu pod wodą.

– Dlatego kadra H2O to: dziesiątki zorganizowanych wyjazdów; lata bezpiecznej pracy w nurkowaniu, przy zachowaniu wysokich standardów szkolenia. Dla nas bezpieczeństwo = przewidywanie.

4. Profesjonalny instruktor powinien charakteryzować się wysokimi standardami etycznymi, dobrym warsztatem umiejętności i pokorą w działaniu.

– Dlatego instruktorzy w H2O angażują się w projekty ochrony środowiska; nurkowania na rzecz instytucji działających charytatywnie; nurkowania propagujące sport wśród dzieci. Współpracujemy z WOPR, OSP i Policją. Zespół szkoleniowy H2O jest otwarty na wszelkie inicjatywy propagujące nurkowanie.

5. Profesjonalny instruktor powinien odznaczać się zdolnościami zastosowania w praktyce nabytej wiedzy, co bezpośrednio wynika z jego doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń.

– Dlatego kadra H2O może pochwalić się szkoleniami i nurkowaniami liczonymi w tysiącach. Prowadzimy szkolenia instruktorów nurkowania i mamy realny wpływ na kształtowanie rynku nurkowego w Polsce.

6. Profesjonalny instruktor to dobry nauczyciel, ale i dobry uczeń, który otwarty jest na nowe idee, partnerów, klientów, współpracowników.

– Dlatego Akademia H2O jest partnerem kilku polskich centrów nurkowych; a najważniejsze że zawsze kompetentnie traktujemy każdego Kandydata, mając indywidualnie podejście.

Facebookmail