Naucz się zaplanować i wykonać nurkowanie przy użyciu powietrza w diluencie oraz powietrza lub Nitroxu (EANx) do bailout na rebreatherze Typu T (techniczny) o obiegu zamkniętym (CCR) do maksymalnie 40 metrów z jednym przystankiem dekompresyjnym nie dłuższym niż 10 minut.

Tec 40 CCR jest pierwszym poziomem szkolenia, który dotyczy nurkowania technicznego na rebreatherze o obiegu zamkniętym Typu T, który obejmuje szereg elektronicznych CCR (eCCR) oraz obsługiwanych ręcznie (mCCR). Kurs Tec 40 CCR wprowadza kursantów do rozpoznawania problemów w systemach podtrzymujących życie i jeśli to możliwe, powrót na pętlę aby dokończyć nurkowanie w granicach obowiązkowej dekompresji.

Szkolenie jest znacznie trudniejsze niż nurkowanie rekreacyjne na rebreatherze, ponieważ nurkowie uczą się zarówno nurkowania technicznego samego w sobie jak i nurkowania technicznego na CCR.

Wymagania wstępne:

-  PADI Advanced Open Water Diver, PADI Enriched Air Diver, PADI Deep Diver (lub mieć doświadczenie w ponad 10 nurkowaniach na 30 metrów) i co najmniej 30 zalogowanych nurkowań z określonych wymagań

-  Przed nurkowaniem treningowym nr 5, kursant musi mieć certyfikat PADI Rescue Diver

- Przed certyfikacją kursant musi mieć zalogowanych co najmniej 50 nurkowań

-  Istnieją przepisy dla innych certyfikatów kwalifikujących

-  Ukończone 18 lat

Czym jest rebreather o obiegu zamkniętym?

Rebreathery o obiegu zamkniętym stanowią tę formę nurkowania, w której powietrze wydychane przez nurka jest używane ponownie. To podstawowa różnica między CCR a obiegiem zamkniętym.

Wszystkie CCR używane podczas kursów PADI TecRec CCR muszą zostać obiektywnie sprawdzone i producenci muszą zapewnić, że spełniają obszerną listę wymagań i zarejestrować je w PADI

Program Tec 40 CCR Qualifier

Ze względu na różnice między rebreatherami, nurkowie przechodzą szkolenie i kwalifikują się na konkretną jednostkę. Jednakże, kiedy już raz przejdziesz szkolenie, nie będziesz musiał go przechodzić na nowo, jeśli będziesz chciał tylko zdobyć certyfikat na nurkowanie na innym CCR Typu T. Program Tec 40 CCR Qualifier skupia się na wiedzy i umiejętnościach nurka, które musi opanować przechodząc z jednej jednostki Typu T na drugą.

Facebookmail