Jeśli jesteś nurkiem w stopniu Tec Deep Instructor i Tec Trimix Diver to właśnie to najbardziej wszechstronne szkolenie techniczne jest dla Ciebie. W trakcie prowadzonych szkoleń trimiksowych dotrzesz ze swoimi kursantami do zewnętrznej krawędzi nurkowania technicznego.

Czego się nauczysz?

Poznasz filozofię nurkowania bardzo głębokiego w systemie partnerskim. W trakcie kursu nauczysz się jak przeprowadzać nurkowania szkoleniowe w zakresie głębokości 75-90 metrów. Jako Trimix Instructor dołączysz do elity szkoleniowców, którzy cyklicznie nurkują i uczą nurkowania na mieszaninach gazowych z użyciem helu.

Czego możesz nauczać?

- Tec Trimix 65
- Tec Trimix Diver

Wymagania wstępne:

- Stopień Master Scuba Diver Trainer (MSDT)

- Stopień Instruktora Tec Deep

- Certyfikat PADI Tec Trimix Diver (lub równoważny)

- Asystowanie przy kursie Tec Trimix Diver lub innym równoważnym

- 350 zalogowanych nurkowań, z czego 50 technicznych nurkowań dekompresyjnych na głębokość większą niż 40 metrów; 30 nurkowań na głębokość większą niż 40 metrów z wykorzystaniem trimiksu lub innego gazu dennego; 10 nurkowań głębiej niż 50 metrów z wykorzystaniem trimiksu i zawartością tlenu poniżej 21%

- Zaliczenie egzaminu ze standardów Tec Trimix oraz egzaminów z Teorii i Praktycznego zastosowania

Facebookmail