Podczas tego szkolenia nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo - oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławieniu, krwotokach oraz
wstrząsie. Dodatkowo w zestawie program szkoleniowy z
użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
(AED) w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia
(NZK)

PROGRAM SZKOLENIA:

 • - Wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
  - Omówienie 4 ogniw ''łańcucha przeżycia''.
  - Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
  - Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
  - Jak chronić sie przed infekcją.
  - Ocena stanu i świadomości poszkodowanego.
  - Jak udrożnić drogi oddechowe.
  - CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
  - Omówienie różnic między łagodną i ciężką
  niedrożnością dróg oddechowych.
  - Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
  - Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
  musi być umieszczony w pozycji bezpiecznej.
  - Ułożenie nieprzytomnego, oddychającego w pozycji
  bezpiecznej.
  - Omówienie funkcji krwi.
  - Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym
  - Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
  - Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
  - Rozpoznanie oznaki nagłego zatrzymania krążenia.
  - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne w czasie
  przygotowania automatycznego defibrylatora
  zewnętrznego.
  - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED.
  - Obsługa i konserwacja AED.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

 • - umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
  ratownika
  - umiejętność wykonania resuscytacji -CPR.
  - umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
  bezpiecznej.
  - umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
  - umiejętność wykonania tamowania przy krwotokach
  zewnętrznych
  - umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
  - umiejętność wykonywania tamowania przy krwotokach
  zewnętrznych.
  - umiejętność udzielania pomocy przy wstrząsie
  - umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku,
  - umiejętność przeprowadzania podstawowych zabiegów 
  resuscytacyjnych (BLS).
  - umiejętność używania AED.
  - konserwacja AED.
  - umiejętność wykonania planu ratunkowego
Facebookmail